Marensia Starke

Over mij

Ik ben Marensia Starke, in 2007 afgestudeerd als GZ psycholoog en werk al jaren met kinderen en volwassenen binnen de BGGZ en SGGZ. Tevens werk ik als ZZP-er bij diverse andere organisaties. Binnen mijn werk vind ik het belangrijk om samen met de client te kijken wat er nodig is om het totaal aan uitdagingen en problemen in diens leven aan te kunnen. Ik maak hierbij gebruik van o.a. cognitieve gedragstherapie en EMDR. Ik werk graag doelgericht en stem de behandeling af op de vraag, waarbij ik ook aandacht heb voor onderliggende patronen en de wisselwerking tussen lichaam en geest. Tevens ben ik gecertificeerd TRE provider (Tension & Trauma Releasing Exercises) (zie www.tre-nederland.nl).

Ik deel mijn praktijkruimte met mijn schoonzus Ellen Starke-van Boven, fysiotherapeut. Dit maakt dat we gemakkelijk samen kunnen werken als de problematiek hierom vraagt.

Mijn gebieden van expertise zijn angst en trauma.
Ik ben geregistreerd als GZ-psycholoog onder BIG nummer 49065267725.
Ik ben cognitief gedragstherapeut (VGCt) en supervisor VGCt en EMDR practitioner Europe (voor kind/jeugd en volwassenen).
Ik ben lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de Vereniging EMDR Nederland (VEN), de VGCt en de LVVP.

Als psycholoog NIP heb ik de NIP beroepscode ondertekend. Ik volg de stappen van het basismodel meldcode huiselijk geweld en kinderenmishandeling indien ik signalen krijg over huiselijk geweld of kindermishandeling https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigden