Skip to content
Psycholoog Kampen/IJsselmuiden & Zwolle - EMDR Angst & trauma

Marensia Starke

Over mij

Ik ben Marensia Starke, in 2007 afgestudeerd als GZ psycholoog en werk al jaren met kinderen en volwassenen binnen de BGGZ en SGGZ. Tevens werk ik als ZZP-er bij diverse andere organisaties. 

Mijn gebieden van expertise zijn angst en trauma. Ik werk graag doelgericht en richt mij binnen mijn praktijk op behandeling middels EMDR. Tevens heb ik ook aandacht voor onderliggende patronen en de wisselwerking tussen lichaam en geest. Ik ben gecertificeerd TRE provider (Tension & Trauma Releasing Exercises (zie www.tre-nederland.nl).

Ik ben geregistreerd als GZ-psycholoog onder BIG nummer 49065267725. Ik ben cognitief gedragstherapeut (VGCt) en supervisor VGCt en EMDR practitioner Europe (voor kind/jeugd en volwassenen). Ik ben lid van de Vereniging EMDR Nederland (VEN), de VGCt en de LVVP.

Ik volg de stappen van het basismodel meldcode huiselijk geweld en kinderenmishandeling indien ik signalen krijg over huiselijk geweld of kindermishandeling https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigden

Cookies

Deze website maakt (direct) alleen gebruik van technische cookies, dit zijn vriendelijke cookies nodig om u de beste scroll en leeservaring op onze website aan te kunnen bieden.