Skip to content

Tarieven &
vergoedingen


Zorgprestatiemodel

Vanaf 2022 wordt gewerkt met het zorgprestatiemodel. Het doel daarvan is dat de kosten voor geestelijke gezondheidszorg meer transparant worden, zodat het voor cliënten, de zorgverzekeraars en de overheid meer duidelijk is wat de daadwerkelijke kosten zijn.  
De tarieven zijn bepaald door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) en hangen af van het soort gesprek (diagnostiek of behandeling), wie de prestatie heeft geleverd (GZ-Psycholoog of anders) en de setting (vrijgevestigde praktijk).  

De behandelingen in 2022 zullen maandelijks worden gedeclareerd bij u. Die declaraties worden verrekend met uw eigen risico voor 2022. 

Bij de intake moet ik vanaf 2022 een inschatting maken of er sprake is van een DSM-5 diagnose en de zorgvraagtypering moet bepaald worden. Dit laatste gebeurt door het invullen van een vragenlijst: de HoNOS+. Op basis van de antwoorden op de vragenlijst kan ingeschat worden welke zorgvraagtype het best bij uw klachten en problemen past. In mijn vrijgevestigde praktijk worden met name zorgvraagtype 1 tot en met 4 gedaan (dit wil zeggen een psychische aandoening met lichte, matige of ernstige problematiek).  

Tarieven 2023 GZ-Psycholoog vrijgevestigde praktijk:

Intake/diagnostiek (60 minuten)

€ 173,40

Behandeling (60 minuten)

€ 152,50

Behandeling (45 minuten)

€ 128,40

Behandeling (30 minuten)

€ 90,36

Niet-basispakket-zorgconsult

€ 124,16

Betaling factuur in 2023

Aan het eind van de maand ontvangt u een factuur met daarop de prestaties (afspraken van de afgelopen maand). U betaalt die factuur aan mij. De factuur kunt u insturen naar uw zorgverzekering. De zorgverzekering zal een deel van de kosten vergoeden.

Let op: U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur aan mij en om vast te stellen hoeveel u wel/niet vergoed krijgt.

Hoeveel krijgt u vergoed? In Nederland bent u vrij om uw eigen psycholoog te kiezen en heeft u recht op vergoeding als u voldoet aan de voorwaarden. Ik heb geen rechtstreekse contracten afgesloten met zorgverzekeraars, toch heeft u recht op vergoeding.

Natura-polisde zorgverzekering zal een
deel vergoeden, meestal is dat 60% tot 75%.  

Restitutiepolismeestal wordt 75% tot 100% vergoed. Psychologische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket en telt mee voor het eigen risico van minimaal €385. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat betaalt u voor beide jaren het eigen risico.

 

Neem contact op met uw zorgverzekeraar om u laten informeren hoeveel gesprekken u vergoed krijgt en welk percentage u vergoed krijgt!


Tip als u belt naar de helpdesk van de zorgverzekering:  
Soms geven de medewerkers aan dat u geen vergoeding krijgt, omdat mijn praktijk geen contract heeft met de betreffende zorgverzekeraar. U heeft wel degelijk recht op vergoeding, maar sommige zorgverzekeraars willen liever dat u naar een praktijk gaat waar ze wel een contract mee hebben. Vraag het dus goed na!  

Klik op de knop hieronder om de digitale folder over het zorgprestatiemodel rechtstreeks in uw browser te bekijken.

Cookies

Deze website maakt (direct) alleen gebruik van technische cookies, dit zijn vriendelijke cookies nodig om u de beste scroll en leeservaring op onze website aan te kunnen bieden.