Tarieven &
vergoedingen

Praktijk voor psychologie Starke

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Afhankelijk van de polis die je hebt afgesloten, krijg je de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed. Een restitutiepolis vergoedt alle kosten, een naturapolis vergoedt doorgaans 60 tot 80% van de kosten. Voor aanvang van de behandeling is het aan te bevelen om dit bij je verzekeraar na te vragen.

De tarieven voor behandelingen binnen de generalistische Basis GGZ zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Met een verwijsbrief van de huisarts wordt een behandeling in de meeste gevallen geheel of gedeeltelijk vergoed door je zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding van je zorgverzekeraar is afhankelijk van de zorgpolis die je hebt. Het is aan te raden om van te voren uit te zoeken welk deel van de kosten door jouw verzekeraar worden vergoed.

Eigen risico

Bij vergoeding vanuit het basispakket is er sprake van een wettelijk verplicht eigen risico. In 2021 is dit bedrag € 385,-. Als je deze kosten in dit kalenderjaar al bij een andere zorgverlener hebt gemaakt, hoef je deze niet opnieuw te betalen.

Vergoeding per traject

De zorgverzekeraar vergoedt op basis van de gehele behandeling en niet per gesprek. Aan het begin van de behandeling wordt een inschatting van de behandelduur gemaakt op basis van de ernst en de complexiteit van de klachten. 

Aan het einde van de behandeling zal worden gekeken hoeveel tijd (minuten) er aan de behandeling is besteed aan direct contact (gesprekken, e-mails, telefonisch contact) en indirect contact (contact met de huisarts of andere specialisten, verslaglegging, opstellen van een behandelplan, het verwerken van vragenlijsten, en of behandelmetingen). Zorgverzekeraars maken onderscheid tussen onderstaande behandeltrajecten.

Kort: 294 minuten
(ongeveer 3 – 5 gesprekken)
€ 522,13

Middel: 495 minuten
(ongeveer 6 – 8 gesprekken)
€ 885,01

Intensief: 469-750 minuten
(ongeveer 9 – 12 gesprekken)
€ 1434,96

Chronisch 750 minuten
(max 12 gesprekken)
€ 1380,49

Wanneer je wel een intake hebt gehad, maar geen vervolgbehandeling of wanneer vroegtijdig blijkt dat je klachten beter behandeld kunnen worden binnen de Gespecialiseerde GGZ, dan worden kosten voor een ‘onvolledig behandeltraject’ in rekening gebracht.
Onvolledig behandeltraject: 120 minuten
(ongeveer 1 – 2 gesprekken)
€ 228,04

Een gesprek duurt maximaal 45 minuten. Daarnaast is er een kwartier voorbereidings- en uitwerkingstijd.

Welke diagnoses worden vergoed door de zorgverzekeraar?

Diagnoses zoals bijvoorbeeld PTSS, depressie (stemmingsstoornis), angst- en paniekstoornissen, en de somatische symptoomstoornis worden vergoed. Niet vergoed wordt onder andere: aanpassingsstoornis, slaapstoornis, levensfaseproblematiek, werkgerelateerde problematiek (burn-out),  specifieke fobieën en preventieve zorg. In de intake wordt vastgesteld of en bij welke diagnose de klachten passend zijn.

De kosten van de behandeling betaal je rechtstreeks aan mij. Aan het einde van de behandeling ontvang je een verzamelfactuur die je bij je zorgverzekeraar kunt indienen. Vervolgens krijg je de kosten (geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van je zorgpolis en openstaand eigen risico) vergoed.

Onvergoede zorg

Heb of wil je geen diagnose en wil je wel graag in behandeling komen? Of heb je behoefte aan wat losse gesprekken? Dat kan, de behandeling wordt dan niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar en de sessies komen voor eigen rekening. Een sessie van 45 minuten kost € 110,-. Je hebt dan geen verwijzing nodig van de huisarts en je eigen risico wordt niet aangesproken.

Soms zijn werkgevers bereid (een gedeelte van) het traject te vergoeden. Als je je wilt aanmelden voor een intakegesprek of meer informatie wilt, kun je contact met me opnemen via de mail of telefonisch. Ik neem dan contact met je op. Voor vergoeding door de zorgverzekeraar is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Neem deze, samen met een geldig identiteitsbewijs, mee naar het eerste gesprek.

Tijdens het intakegesprek zal ik met jou je klachten in kaart brengen. Je vult van te voren een vragenlijst in die we samen doornemen. Op basis hiervan kijken we samen of en welke behandeling past, of ik je die behandeling kan geven en wat de kosten zijn. Pas dan beslissen we of we behandeling starten.